Tổng hợp kiến thức ôn thi Hải Quan 2021

Tổng hợp kiến thức ôn thi Hải Quan 2021

Tài liệu ôn công chức hải quan Môn thi TRẮC NGHIỆM VỀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN.

1)Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan và đại lý làm thủ tục hải quan phải có nghĩa vụ gì?

+ Khai tờ khai và nộp tờ khai hải quan

+ Đưa hàng hóa lên phương tiện vận tải chuyển đến nơi quy định để kiêm tra

2)Thời hạn khai tờ khai hải quan đối với hàng nhập khẩu?

+ Phải khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu nhập khẩu

3)Thời hạn khai tờ khai hải quan đối với hàng xuất khẩu?

+ Trước khi chuẩn bị xong hàng hóa tập kết tại nơi người khai hải quan thông báo cho cơ quan hải quan, trong vòng 4 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh

4)Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm nào?

+ Áp dụng tại thời điểm khai tờ khai hải quan trừ trường hợp pháp luật về thuế có quy định khác

5)Khi khai hải quan điện tử chứng từ khai hải quan được nộp tại thời điểm nào??

+ Khi cơ quan hải quan kiểm tra chứng từ và kiểm tra thực tế hàng hóa

6)Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan mà người khai hải quan phát hiện có sơ sót trong việc khai hải quan thì được thực hiện khai bổ sung trong những trường hợp nào??

Có hai trường hợp:
-Trước thời điểm cơ quan hải quan trực tiếp kiểm tra hồ sơ hải quan
-Sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan

7)Người nào có quyền quyết định kiểm tra hàng hóa khi không có mặt người khai hải quan?
+ Chi cục trưởng chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai

8)Cơ quan hải quan được kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vắng mặt người khai hải quan trong những trường hợp nào?
+ Quá thời hạn quy định người khai hải quan không đến làm thủ tục hải quan

10)Cơ quan hải quan thực hiện giải phóng hàng khi nào?

+ Khi đủ hai điều kiện:
-Hàng hóa đủ điệu kiện xuất khẩu, nhập khẩu nhưng chưa xác định được số tiền phải nộp
-Người khai hải quan đã nộp thuế hoặc được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế trên cơ sở tự khai, tự tính thuế của người khai hải quan ( điều 36 thủ tục hải quan )

11)Khi thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa , chuyển mục đích sử dụng tiêu thụ nội địa
+ Đăng ký tờ khai hải quan mới

12)gười khai hải quan lưu giữ chứng từ trong vòng bao nhiêu năm? 5 năm

13)gười khai phải làm gì khi khai sai mã loại hình nhập khẩu?
+ Hủy tờ khai hải quan

14)hủ kho bảo thuế có nghĩa vụ định kỳ thông báo bằng văn bản với cục hải quan quản lý kho ngoại quan về định dạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho bảo thuế trong thời hạn bao lâu?
+ 3 tháng / 1 lần

15)hủ hàng hóa gởi kho hải quan có quyền gì?
+ Gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, dán nhãn hàng hóa và thực hiện các công việc khác dưới sự giám sát của hải quan

16)Việc vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan?
+ Đúng tuyến đường
+ Đúng cửa khẩu
+ Đúng thời hạn

17)Trường hợp có căn cứ phương tiện vận tải có cất giấu hàng hóa trái phép. Người có thẩm quyền quyết định hoãn khởi hành hoặc dừng phương tiện vận tải ?
+ Đội trưởng kiểm soát hải quan
+ Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi đang làm thủ tục hải quan với phương tiện vận tải

18)àng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3 hàng hóa không áp dụng dừng thông quan khi có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ:
-Hàng hóa viện trợ nhân đạo
-Hàng hóa được hưởng quyền miễn trừ, tài sản di chuyển , quà biếu quà tặng

19)ối với trường hợp dừng thông quan với lô hàng nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT thì phải nộp bao nhiêu % giá trị lô hàng??
+ 20% giá trị lô hàng
+ hoặc tối thiểu 20 triệu nếu không biết được giá trị của lô hàng

20)Thời hạn kiểm tra sau thông quan?
+ 5 năm từ ngày đăng ký tờ khai hải quan
+ Có quyết định kiểm tra, thời hạn kiểm tra không quá 5 ngày làm việc

21)Việc xác định mức thuế đối với hàng xk, nk?
+ Mã Hs
+ Chính sách thuê đối với hàng hóa xk, nk có hiệu lựctại thời điểm tính thuế

22)Kê khai tính thuế nộp thuế người khai hải quan có trách nhiệm gì?
-Kê khai tính thuế và nộp thuế

23)gày 01/07/2014 áp dụng luật nào?
+ Luật hải quan 2001
+ Luật hải quan sửa đổi bổ sung 2015

24)gày 01/01/2015 khai bổ sung thuế được thực hiện theo quy định văn bản nào?
+ Áp dụng theo luật hải quan 2014

25)ác tổ chức cá nhân thực hiện gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài thì phải thông báo cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan tại thời điểm nào??
+ Trước khi nhập khẩu lô hàng nguyên liệu vật tư đầu tiên cho hoạt động gia công

26)Thời hạn khi người khai hải quan nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư thiết bị đối với hàng hóa gia công?
+ 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

27)àng hóa tạm xuất tái nhâp, tạm nhập tái xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo người của hành khác xuất cảnh nhập cảnh thì người khai hải quan thực hiện theo phương thức nào?
+ khai hải quan giấy

28)TN-TX, TX-TN thời hạn?
+ Theo thảo thuận giữa hai bên được đăng ký với hải quan nơi làm thủ tục

29)Thời hạn tái xuất đối với hàng tạm nhập mục đích triển lãm , hội chơ, trưng bày..??
+ thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc hội chợ triên lãm

30)Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng linh kiện để thay thế cho tàu bay, tàu biển nước ngoài??
+ Tại chi cục hải quan cửa khẩu.

 

-======================-

Môn thi TRẮC NGHIỆM TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Câu 1/ Các phương pháp xác định trị giá Hải Quan được qui định tại văn bản nào dưới đây?

Trả lời: Thông Tư 39/2015/TT-BTC Ngày 25/03/2015

Câu 2/ Vận tải đơn là căn cứ để xác định cửa khẩu nhập đầu tiên theo phương pháp vận tải nào?

Trả lời: Đường Biển và hàng không

Câu 3: Đối với việc xác định trước trị giá hải quan,Nếu không có đề nghị của người khai hải quan thì cơ quan Hải Quan có thực hiện xác định trước hay không?
Trả lời : Không

Câu 4: Hãy cho biết xác định trước trị giá Hải Quan bao gồm? XĐ phương pháp và mức giá
Trả lời : Chọn Cả 2 hình thức trên

Câu 5: Trong trường hợp không thỏa đủ 4 điều kiện trị giá giao dịch hàng nhập khẩu thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp này không ?
Trả lời : Không

Câu 6: Trong trường hợp người khai hải quan đồng ý với bác bỏ trị giá khai báo thì thực hiện khai bổ sung ?
Trả lời : tối đa 5 ngày

Câu 7: Trong trường hợp người khai hải quan đồng ý với cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo,và thực hiện khai bổ sung để thông quan hàng hóa thì người khai hải quan có bị xử phạt theo qui định không?
Trả lời : Có

Câu 8: Người khai Hải Quan được Quyền lựa chọn bất kỳ 1 trong các phương pháp trị giá tính thuế để xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu,đúng hay sai?
Trả lời : Sai

Câu 9 :Theo qui định của Thông tư 39 để xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch,Hàng nhập khẩu phải thỏa mãn đồng thời mấy điều kiện?
Trả lời : 4 Điều kiện

Câu 10 : Khi áp dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt mà xác định được từ 2 trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt trở lên thì trị giá tính thuế sẽ là trị giá trung bình của các trị giá giao dịch đã xác định.đúng hay sai?
Trả lời : Sai

Câu 11: Trường hợp nào được sử dụng xác định trị giá theo phương pháp suy luận? Trả lời : – giá bán thị trường đối tượng nhập khẩu
Giá bán hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam
Sử dụng trị giá thấp hơn trong 2 trị giá tính thuế đã sử dụng xác định tính thuế

Câu 12: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phát sinh thêm khoản phụ phí xăng dầu thì khoản phí này được xem là khoản được cộng hay không ?
Trả lời: Được phép cộng (điều 13 TT 39)

Câu 13 : Phụ phí chuyển container rỗng có được xem khoản được cộng hay không? Trả lời : Được phép Cộng (điều 13 TT 39)

Câu 14 : Hàng hóa nhập khẩu giống hệt có phải là hàng hóa giống nhau về mọi phương diện bao gồm :đặc điểm vật chất,chất lượng sản phẩm,nhãn hiệu sản phẩm,được sx cùng 1 nước,cùng 1 nhà sản xuất, được nhà nước cấp ủy quyền,đúng hay sai ?
Trả lời : Đúng

Câu 15:Căn cứ NĐ 08/2015 Trị giá Tính thuế hàng hóa XNK sẽ là: Trả lời : giá bán tại cửa khẩu xuât (fob/daf)

Câu 16: Gía bán tại cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở nào?  Trả lời : Cả 2 phương án trên (Trên hợp đồng và trên HĐ thương mại)

Câu 17:Ngày xuất khẩu là ngày nào?
Trả lời : Cả a & b (Ngày phát hành vận đơn+ Ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa)

 

-======================-

 

-======================-

 

-======================-

 

-======================-

 

-======================-

 

0