Kiến thức nghiệp vụ

11 tình huống thuyết phục khách hàng

11 tình huống thuyết phục khách hàng

25/05/2020 09:51 AM89

Việc bán hàng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi bạn gặp phải các tình...

Xem chi tiết
Công thức xác định lãi suất hiệu dụng

Công thức xác định lãi suất hiệu dụng

19/05/2020 10:18 AM135

Lãi suất hiệu dụng là lãi suất thực tế có được sau khi đã điều chỉnh lãi...

Xem chi tiết
Cách tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần

Cách tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần

18/10/2019 10:59 AM331

Quy định về Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh: Nội...

Xem chi tiết
Buôn bán đối lưu (Counter Trade)

Buôn bán đối lưu (Counter Trade)

07/06/2019 09:27 AM777

Buôn bán đối lưu là phương thức giao dịch trong đó xuất khẩu và nhập khẩu có...

Xem chi tiết
Một số câu phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu

Một số câu phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu

14/02/2019 09:02 AM790

Một số câu hỏi phỏng vấn BIDV 2018 kèm trả lời mẫu từ JB nhé!

Xem chi tiết
Kết cấu Bảng Cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính

Kết cấu Bảng Cân đối kế toán trong Báo cáo tài chính

27/07/2018 09:40 AM1051

Bảng Cân đối kế toán là 1 trong 3 báo cáo quan trọng thuộc Báo cáo tài...

Xem chi tiết
Kế toán cho vay hợp vốn (đồng tài trợ)

Kế toán cho vay hợp vốn (đồng tài trợ)

16/05/2018 02:31 PM394

Cho vay hợp vốn được thực hiện bởi một nhóm ngân hàng thương mại cùng cho vay...

Xem chi tiết
Thẩm định dự án đầu tư: Cách tính NPV, IRR và ứng dụng thực tế

Thẩm định dự án đầu tư: Cách tính NPV, IRR và ứng dụng thực tế

09/05/2017 03:47 PM4777

Những ai đang, đã học ngành tài chính, quản trị kinh doanh,..chắc không lạ gì bài toán...

Xem chi tiết
0