Đánh Giá Trung Bình

3.8/5

5  
40%
4  
20%
3  
27%
2  
7%
1  
7%

2022-04-21 20:49:07

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2022-04-21 16:52:20

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-11-24 00:17:52

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-06-01 13:09:04

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2021-03-28 21:03:35

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-06-29 10:30:35

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2020-04-24 10:27:45

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Đáp án chi tiết dễ hiểu

2020-03-18 08:59:13

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-10-10 21:21:41

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-02 22:38:21

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-08-02 12:45:26

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-07-16 21:50:07

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

Rất cảm ơn! Bạn còn bộ đề nào khác ko ạ?

2019-05-10 16:25:49

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-05-09 22:02:35

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

2019-03-13 10:42:45

Đã mua sản phẩm này tại JB.COM.VN

0