Hướng dẫn cách Đăng nhập - Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản Tại JB.com.vn

0/ Đăng nhập

Nếu đã có tài khoản rồi, bạn click vào "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải trang. Nhập gmail và mật khẩu đã có lúc Đăng ký

Hướng dẫn cách Đăng nhập - Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn click vào xem Gói thi đã mua

Hướng dẫn cách Đăng nhập - Đăng ký tài khoản

1/ Đăng ký thường

Bước 1: Bắt đầu Đăng ký bằng cách Click vào "Đăng nhập" ở thanh Menu trên cùng của Site

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Bước 2: Click sang Tab Đăng ký

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Form đăng ký rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhập theo Form trên là xong!

Lưu ý: Nhớ Gmail + Mật khẩu để bạn có thể đăng nhập lại về sau

Vì gắn với quyền lợi mua tài liệu và nhận hoa hồng chia sẻ của bạn nên hãy dùng Gmail hay sử dụng để nhận xác nhận chi trả hoa hồng và update về Tài liệu bản quyền

2/ Đăng ký bằng tài khoản Facebook

Bước 1: Bắt đầu Đăng ký bằng cách Click vào "Đăng nhập" ở thanh Menu trên cùng của Site

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Bước 2: Click sang Tab Đăng ký và chọn "Đăng nhập bằng Facebook"

 Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Sau bước này sẽ hiện ra 1 Pop-up của Facebook, từ đây bạn thoải mái nhập ID - Mật khẩu đăng nhập vào Facebook.

Bạn yên tâm rằng đây là trang của Facebook và Site mình chỉ lấy thông tin bạn public trên Facebook để tạo Thông tin tài khoản cho bạn!

 

3/ Đăng ký bằng tài khoản Gmail

Bước 1: Bắt đầu Đăng ký bằng cách Click vào "Đăng nhập" ở thanh Menu trên cùng của Site

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Bước 2: Click sang Tab Đăng ký và chọn "Đăng nhập bằng Google+"

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Sau bước này sẽ hiện ra 1 Pop-up Login của Gmail, từ đây bạn thoải mái nhập ID - Mật khẩu đăng nhập vào Gmail.

Bạn yên tâm rằng đây là trang của Google và Site mình chỉ lấy thông tin bạn public trên Google+ để tạo Thông tin tài khoản cho bạn!

 

4/ Đăng ký bằng tài khoản Linkdein

Bước 1: Bắt đầu Đăng ký bằng cách Click vào "Đăng nhập" ở thanh Menu trên cùng của Site

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Bước 2: Click sang Tab Đăng ký và chọn "Đăng nhập bằng Linkdein"

 Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

Sau bước này sẽ hiện ra 1 Pop-up của Linkdein, từ đây bạn thoải mái nhập ID - Mật khẩu đăng nhập vào Linkdein.

Bạn yên tâm rằng đây là trang của Linkdein và Site mình chỉ lấy thông tin bạn public trên Linkdein để tạo Thông tin tài khoản cho bạn!

-------------------------------------

Giao diện sau khi Đăng nhập giống như sau:

Hướng dẫn cách Đăng ký tài khoản

LƯU Ý: Chỉ khi Đăng nhập bạn mới sử dụng được các tính năng sau

  • Bình luận câu hỏi
  • Đăng bài viết tại mục Tin tức
  • Mua các sách/đề thi MIỄN PHÍ
  • Thi thử các đề thi MIỄN PHÍ
  • Lưu điểm số
  • Nạp tiền, Mua sách, Chia sẻ sách nhận hoa hồng

------------------------------------ 

HOTLINE - 0888.888.713

 

0