Công chức - Viên chức

Công chức - Viên chức

Trắc nghiệm Luật cán bộ công chức

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
4 học viên

Trắc nghiệm Luật tổ chức chính phủ

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
4 học viên

Trắc nghiệm Hiến pháp

80,000 ₫   200,000 ₫   -60%
 
4 học viên

Đề luyện thi Hải Quan 2021 - Đề 1

100,000 ₫   180,000 ₫   -44%
 
0 học viên

Nghiệp vụ Tài chính Kế toán - Thi Công chức

100,000 ₫   280,000 ₫   -64%
 
2 học viên

Trắc nghiệm Tin học - Thi công chức

145,000 ₫   145,000 ₫   
 
33 học viên
0