Cấu trúc đề thi Công chức Thuế 2024

 

Cấu trúc đề thi công chức Thuế 2024

Đối với hình thức thi tuyển cấu trúc đề thi công chức thuế các bạn cần trải qua 2 vòng thi.

+ Vòng1 - Trắc nghiệm: được tổ chức bằng hình thức thi trên máy hoặc trên giấy

+ Vòng 2 - thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

 

1. Cấu trúc đề thi công chức phần thi trắc nghiệm ở vòng 1 bao gồm 3 phần như sau:

Phần 1Thi kiến thức chung.

 – Số lượng câu hỏi: Bao gồm 60 câu hỏi.

 – Nội dung liên quan đến: hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Thời gian làm bài thi trắc nghiệm phần 1: 60 phút.

Phần 2: Ngoại ngữ

– Số lượng câu hỏi: Bao gồm 30 câu hỏi.

– Tùy vào vị trí làm việc đã chọn mà bạn sẽ phải thi 1 trong 5 thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, hoặc tiếng khác.

 – Đối với công việc yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì không phải thi phần này.

– Thời gian thi: 30 phút.

2. Cấu trúc đề thi công chức phần thi tự luận ở vòng 2:

 • Thời gian: 180 phút
 • Hình thức thi: thi viết
 • Nội dung: Kiến thức chuyên ngành thuế
  • Luật Quản lý thuế
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế giá trị gia tăng
  • Thuế thu nhập cá nhân
  • Các loại thuế khác

Gói bộ câu hỏi ôn thi Công chức Thuế xem tại: https://jb.com.vn/tim-kiem-sach?q=thu%E1%BA%BF

Tham gia Group ôn thi công chức của JB: https://www.facebook.com/groups/congchuc (Facebook)

Liên hệ: Zalo 098.939.0127

   

 

0